Ábelová

Vlajka obce Ábelová.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, žltého, bieleho, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1275, kde sa označuje ako Abelfeuld, v roku 1460 ako Abellehota, Ábelová od roku 1808. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ábelová