Babice

Podoba vlajky obce Babice: Modro - zeleně šikmo dělený list. Uprostřed žlutý korunovaný drak s červenou zbrojí, pod ním bílý maltézský kříž. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Obec Babice vznikla nejspíše ve 13. století, první písemná zpráva o Babicích pochází z roku 1381. Místní správa se nevyvíjela, což dokládá i absence jakéhokoliv vrchnostenského sídla. Náležely tedy pod správu jiných panství a velkostatků. V 18. století patřily Babice do řádového panství Uhříněves. V obci existovala vedle poplužního dvora i vrchnostenská palírna a hostinec. Babice (Velké i Malé) v podstatě nepřetržitě po celou dobu trvání patrimoniální správy byly součástí církevního řádového panství Uhříněves (mj.templáři, řád německých rytířů). Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Babice