Bačkov

Vlajka obce Bačkov.
Vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. V chotári Bačkova našli archeológovia stopy po rozsiahlom sídlisku a črepy keramiky pochádzajúcej z 8.-9.storočia. Prvá písomná správa o Bačkove sa zachovala v listine kráľa Bela IV. z roku 1245 o predaji a ohraničení majetkov Albínova a Techne (Dvorianky). Západný okraj tohto majetku sa rozprestieral k ceste vedúcej do dediny Bačkov. Aj tento strohý doklad však svedčí, že dedina Bačkov existovala aspoň pár desaťročí pred rokom 1245. V druhej svetovej vojne bola dedina vypálená a spustošená ustupujúcimi nemeckými vojskami. Odohrala sa tu jedna z rozhodujúcich bitiek na Dargovskom fronte - Bitka na Lúke pri Žarnovčíku (1944). Nemecké vojská boli porazené a ustupovali ďalej na západ. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bačkov