Bacúrov

Vlajka obce Bacúrov.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Bacúrov je písomne doložená v roku 1255 pri vymedzení chotára Dubového. Názov obce sa postupne menil z Villa Bochorou (1255), Bachur (1401), Batzurowa (1786), Bacúr (1920); maďarsky Bacúr až na dnešný názov Bacúrov. Obec patrila Zvolenskému hradu, potom rozličným zemianskym rodinám, od 16. storočia čiastočne aj mestu Zvolen. Okolo roku 1580 bola poplatná Turkom a veľa vytrpela za stavovských povstaní koncom 17. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bacúrov