Bardejov

Vlajka mesta Bardejov.
Mestská vlajka má podobu dvoch pozdĺžnych pruhov. Modrého a červeného v pomere 1:1. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jedným zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Najstaršia písomná správa o Bardejove, ktorá sa našla, pochádza z roku 1241. V ďalšej listine z roku 1247 uhorský kráľ Béla IV. na požiadanie cisterciánskych mníchov spravujúcich kostol svätého Egídia v Bardejove novourčoval chotárne hranice bardejovského sídliska. V roku 1365 dostal Bardejov hrdelné právo. V roku 1376 keď ho kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto. V roku 1402 udelil Žigmund Bardejovu právo skladu a oslobodil bardejovských kupcov od platenia kráľovského mýta. Bardejov bol jedným z piatich slovenských miest, ktoré začal Žigmund v roku 1405 pozývať na snemy. Obratnosť bardejovských kupcov a rozvoj remeselnej výroby dokumentovaný 64 remeselnými špecializáciami s viac ako 50 cechmi, vyniesli mesto s 14. a 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Najdôležitejším odvetvím bola vý­roba plátna a súkna. Mesto malo monopol na bielenie plátna. V roku 1424 vyrobili 240 000 lakťov plátna. Z tohto obdobia sa zachovalo mnoho nemých svedkov potvrdzujúcich „zlatý vek“ Bardejova. Sú to svetské a cirkevné stavby, ktoré aj dnes vtláčajú mestu stredoveký charakter. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bardejov