Bezděkov nad Metují

Podoba vlajky obce Benetice: List tvoří modrý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu a dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. V modrém pruhu nad sebou tři žluté růže s červenými semeníky a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Obec byla založena ve 13. století Břevnovským klášterem v době kolonizace pohraničního hvozdu. Pravděpodobně již stála, jako několik dalších obcí, před nájezdem Tatarů v roce 1241. Lokátorem, čili osobou pověřenou založením obce, byl jakýsi Čech jménem Bezděk, po kterém se vesnice jmenuje. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bezděkov nad Metují