Bezděz

Podoba vlajky obce Bezděz: List tvoří žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu, dělený červeno-bíle v poměru 5 : 3, a dva vodorovné pruhy, bílý a červený, v poměru 5 : 3. V červeném žerďovém poli bílý žlutě korunovaný lev se žlutou zbrojí vyrůstající z bílé kvádrované hradby s cimbuřím na zeleném návrší se žlutým šípem hrotem k žerďovému okraji. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o vsi je z roku 1264, kdy je zde připomínám královský villicus sídlící na dvorci, který se rozkládal v sousedství kostelíka. Fragmenty základů části dvorce se dosud nalézají asi 100 metrů západně do kostela. Villicus byl však roku 1278 nahrazen purkrabím na nově zbudovaném hradě Bezdězi, založeném králem Přemyslem Otakarem II. V roce 1291 povýšil král Václav II. obec na město, ale již v roce 1300 přenesl Hynek Berka z Dubé po králově svolení městská práva na nově založený Nový Bezděz, nynější Bělou pod Bezdězem. Od té doby se obec údajně v souvislosti s nedostatkem vody rozvíjela jen velmi pomalu. V roce 1898 byla z velké části zničena požárem. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bezděz