Bezkov

Podoba vlajky obce Bezkov: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý. V modrých pruzích po jedné žluté lilii, v bílém pruhu červený osmihrotý kříž nad červenou šesticípou hvězdou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Dne 17. listopadu 1924 bylo stanoveno ministerstvem vnitra název této obce Bezkov. Uvažovalo se také o názvu Veskov. Bezkov byl dříve spojen s Mašovicemi v jednu obec asi do roku 1867. Jsou o tom doklady v archivu v Bezkově, dříve byl totiž jen jeden radní, který sídlil v Mašovicích. Osada byla pod vlastnictvím Křížovníků asi do roku 1848. Poslední rychtář byl František Komínek. Nejstarší záznam je zachován v Gruntovní knize od roku 1650 v listovním úřadě ve Znojmě. Nejstarší rodiny v osadě byly zaznamenány: Milikova, Brechtova, Komínkova. Kronika uvádí, že po třicetileté válce bylo osetých 17 domů, pusté 3 a starých pustých 540 měr. Vesnice byla poněmčena. Roku 1629 platila obec vrchnosti ročně 37 zlatých 36 grošů a dva denáry. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bezkov