Bezvěrov

Podoba vlajky obce Benetice: Šikmo dělený list na žerďové černo-bíle šachované pole (4 x 6) a červené vlající pole se žlutou medvědí tlapou s modrou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o Bezvěrovu pochází z roku 1379. V zakládací listině kláštera Kladruby z roku 1239 zmiňovaná obec Besmirov popř. Bezverovo nelze přesně přiřadit, protože v úvahu přicházejí všechny tři obce, které dnes jméno Bezvěrov nesou. Od roku 1396 je doložena existence pevnosti na Zámeckém vrchu, která byla pravděpodobně založena bratry Linhartem a Tůmou z Kamenné Hory. Mezi roky 1502 a 1555 byla pevnost sídlem rodu Bärenklau z Schönreuthu, který ji roku 1548 přestavěl. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bezvěrov