Bílá Voda

Podoba vlajky obce Bílá Voda: List tvoří tři vodorovné pruhy: červený, žlutý a modrý v poměru 12 : 1 : 3. V horním pruhu dva bílí lososi hlavami vzhůru. Mezi nimi pod sebou dva žluté řecké křížky, v žerďové a vlající části po jednom křížku. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Nejstarší záznam o vsi pochází z roku 1532. Stavebně však navazuje na obec Kamienica (něm. Kamnitz) v Polsku, která existovala nejméně od 13. století, a pravděpodobně na jejím místě se nacházela ves Vysoká (Wyssoka), zmiňovaná i s fojtstvím v letech 1267 a 1271; za její pozůstatek se pokládá poloha (a katastrální území) Hundorf, nyní u Horních Hoštic. Jméno Bílá Voda pro potok o obec pochází pravděpodobně od barvy dna vodního toku. Od Kamenice se Bílá Voda oddělila právě roku 1532, kdy tuto část vsi odprodali Rungové Schoffům (pozdějším Schaffgotschům). Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bílá Voda