Bílina

Podoba vlajky města Bílina: List tvoří tři vodorovné pruhy: bílý, červený a bílý v poměru 2 : 1 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Název města vznikl z přídavného jména bílý (bielý) a termín Bielina měl původně označovat bílé, tedy bezlesé místo, nebo protékající bílou řeku. Bílina leží v kraji, kde sídlil slovanský kmen Lemuzů, kteří bojovali jako spojenci Čechů proti Lučanům v legendární lucké válce. Někdy na konci 10. století zde byl vybudován přemyslovský hrad. Ten byl odkryt a prozkoumán archeology na místě dnešní zámecké zahrady. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bílina