Blažejovice

Podoba vlajky obce Blažejovice: Zelený list s červeným žerďovým pruhem širokým třetinu délky listu. V žerďové polovině listu kosmo klíč zuby nahoru a k žerdi, šikmo podložený třemi dole spojenými obilnými klasy, krajní odkloněné s listem, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Od roku 1085 patřilo území v okolí Blažejovic královně Svatavě, která tento újezd na počátku 12. století věnovala kanovníkům vyšehradským. V té době začíná osidlování tohoto území. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354, kdy vyšehradská kapitula prodala část vsi Janu Křivsoudovskému, který zde nechal vystavět tvrz. V době husitské přišli kanovníci Vyšehradští o všechen svůj majetek v okolí Želivky a Blažejovice přešly v roce 1436 spolu s ostatními obcemi v okolí k majetku Trčků z Lípy. Koncem 17. století století se obec stává součástí Dolnokralovického panství. Po První světové válce byla část panství zkonfiskována. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Blažejovice