Blučina

Podoba vlajky obce Blučina: Modrý list se zeleným rovnostranným trojúhelníkem s vrcholy na horním a dolním okraji listu a v dolním cípu. V zeleném trojúhelníku žlutý, šikmo položený pravoúhlý lichoběžník vycházející ze druhé třetiny dolního okraje trojúhelníka a dotýkající se jedním rohem vlající strany trojúhelníka. V modrém žerďovém poli šest (3, 2, 1) vzájemně se dotýkajících žlutých kruhových polí, z nichž horní tři se dotýkají současně horního okraje listu, první žerďového okraje a tři žerďové stra-ny trojúhelníka. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1048. Od roku 1494 byla městečkem. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Blučina