Bobrová

Podoba vlajky městyse Bobrová: List tvoří žerďový žlutý pruh široký polovinu délky listu a pět vodorovných pruhů střídavě černých a bílých. Ve žlutém pruhu černá zubří hlava se žlutou houžví a červeným jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Bobrová je jedním z nejstarších sídel na Novoměstsku a založil ji pravděpodobně jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. Jeho zeť Boček z Obřan založil roku 1252 žďárský klášter cisterciáků a tomuto klášteru věnoval i desátky z Bobrové. Bobrová byla zřejmě již tehdy osadou roztroušenou po obou stranách říčky Bobrůvky. Část Bobrové zdědila sestra Bočkovy manželky Eliška. Její druhý manžel Hrabiš ze Švábenic se psal později „z Bobrové“ a v Bobrové sídlil. Její první manžel Smil z Lichtenburka daroval roku 1262 tuto část osady (Dolní Bobrovou) žďárskému klášteru , zbývající část (Horní Bobrová) zůstala v majetku dědiců Přibyslava z Křižanova. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bobrová