Bobrůvka

Podoba vlajky obce Bobrůvka: Bílý list s černým svislým pruhem širokým jednu třetinu šířky listu, jehož osa je v jedné třetině délky listu od žerďového okraje. Bílé žerďové a vlající pole zasahující do černého pruhu dvěma rovnoramennými pravoúhlými trojúhelní-ky se společným vrcholem ve středu černého pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262. Václav z Bobrůvky se připomíná v roce 1390. Pečeť, na které je sedící bobr ve stříbrném štítě, získala obec roku 1667. V roce 1850 byl zvolen první starosta. Od roku 1980 do roku 1990 byla součástí obce Bobrová. Z druhé poloviny 12. století pochází kostel sv. Bartoloměje s hranolovou věží se štěrbinovými okny v patře s dřevěnou zvonicí. Hlavní oltář pochází ze 17. století. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bobrůvka