Bučany

Vlajka obce Bučany.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, zeleného, červeného, zeleného, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1258 ako terra Bund, neskôr ako Buda (1268), Buchan (1330), Kysbuchan (1360), Bucžany (1773), Bučany (1920); po maďarsky Bucsány. Osídlenie v neolite — sídlisko volútovej kultúry, eneolitické s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, lužickej kultú­ry z mladšej doby bronzovej, hallštattské s keramikou sereďskej skupiny a laténske. V roku 1435 obec vyplienili husiti. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bučany