Buzitka

Vlajka obce Buzitka.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka je z roku 1350. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Bozyta (1350), Buzitka (1957); maďarsky Bozita. Obec patrila Fiľakovskému hradnému panstvu, v rokoch 1554-1594 ju okupovali Turci. Po ich ústupe patrila Serényimu, v roku 1625 bola zas poplatná Turkom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Buzitka