Červeník

Vlajka obce Červeník.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko hallštattskej, laténske, rímsko-barbarské a slovanské, staromaďarské kostrové pohrebisko z pol. 10. stor. Obec sa spomína od roku 1113. Patrila zoborksému kláštoru, v roku 1294 ju odkúpil komes Abo od Abraháma Vörös – Rufusa, v roku 1375 patrila Hunt- Poznanovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Červeník