Chminianska Nová Ves

Vlajka obce Chminianska Nová Ves.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, zeleného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1248 ako Ujfalu, neskôr ako Nowa Villa (1320), Vamoswyfalw (1427), Nowa Wes (1773), Nowa Wes (1786), Sýňovská Nowá Wes (1808), Hmiňanská Nová ves (1920), Chminianska Nová Ves (1927); maďarsky Szinyeújfalu; nemecky Neudorf. Obec vznikla v pôvodnom chotári obce Svinia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chminianska Nová Ves