Chorvátsky Grob

Vlajka obce Chorvátsky Grob.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína v roku 1552 ako Horwat az Grwat, v roku 1773 Horv veisgrob, v roku 1808 Horvátsky Grob, v roku 1948 Chorvátsky Grob, maďarsky Horvát Gurab, nemecky Kroatisch Eisgrub, Kroatisch-Weissgraben. Najstaršia doložená história eviduje Hallštattské mohyly kelenderberskej kultúry. V roku 1553 bola vypálená a zničená Turkami. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chorvátsky Grob