Chtelnica

Vlajka obce Chtelnica.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Neolit. osídlenie so slovensko – moravskou maľovanou keramikou, mohylové násypy ľudu s mohylovou kultúrou, nálezy slovanských hrobov z doby veľkomoravskej. Obec s osídlením z veľkomoravských čias je písomne doložená z roku 1216. Kráľ Žigmund ju daroval Stiborovi a v roku 1423 dostala výsady mestečka, za kráľa Mateja jarmočné právo. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chtelnica