Demandice

Vlajka obce Demandice.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, červeného, bieleho, červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Demandice boli osídlené už v neolite. Na ich území je archeologicky doložené neolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej, slovanské pohrebisko z 10. - 12. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Demandice