Detva

Vlajka mesta Detva.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych zeleno -bielych pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Na území dnešného mesta Detva bolo sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej s pokladom bronzových sekeriek, nález železného meča z doby veľkomoravskej. Obec vznikla v rokoch 1636-1638 na území Vígľašského panstva z popudu zemepána Ladislava Csákyho. Rýchlo sa zaľudňovala, jej územie bolo vyčlenené z očovského a zvolenskoslatinského chotára a po rozšírení ustálené v roku 1653. Obec je doložená z roku 1696 ako Detua, z roku 1773 ako Detva; maďarsky Dettva, Gyetva. Obec trpela hneď od svojho vzniku nájazdmi Turkov a musela sa brániť proti výčinom cisárskych i stavovských vojsk. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Detva