Devičie

Vlajka obce Devičie.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Devičie bolo sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, trácko-skýtsko-hallštattské pohrebisko. Obec je písomne doložená od roku 1256 ako Dyuche, neskôr sa premenovala na Dyuicha (1273), Diuiche (1402), Dewica (1773), až do dnešnej podoby Devičie (1920); maďarsky Devicse. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Devičie