Dlhá nad Váhom

Vlajka obce Dlhá nad Váhom.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Dlhá nad Váhom sa spomína od r. 1113 ako Zumboe. Ďalšie doložené názvy sú: Chumboy, Cumboi (1252), Hozzufalw (1518), Dlha (1773), Dlhá nad Váhom (1920), maď Vághosszúfalu. Na území dnešnej obce sa nachádzalo sídlisko nagyrévskej kultúry zo začiatku doby bronzovej a barbarské sídlisko z doby rímskej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dlhá nad Váhom