Dlhá Ves

Vlajka obce Dlhá Ves.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce sa nachádzalo jaskynné osídlenie už v neolite, bolo tu sídlisko pilin­skej kultúry z ml. doby bronzovej. Názov obce sa postupne menil z Horuati (1332) , Hoziwzo (1423), Wziuzow (1427) , Hosúsow (1808) , Hosúsovo (1920), až na dnešný názov Dlhá Ves. Obec je dolože­ná z roku 1332, ale vyvinula sa na staršom osídlení. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dlhá Ves