Dojč

Vlajka obce Dojč.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídliso volútovej a lengyelskej kultúry, rímsko – barbarské sídlisko z 2. –3. stor. n. l. – Obec sa spomína od roku 1392. Patrila panstvu Šaštín , od roku 1452 panstvu Holíč, od roku 1736 Habsburgovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dojč