Dolná Streda

Vlajka obce Dolná Streda.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, modrého, žltého, modrého, žltého, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1283 ako Zeredahei, z roku 1313 ako Zerdahel, z roku 1773 ako Vagh Szerdahely, z roku 1920 ako Dolná Streda nad Váhom, z roku 1948 ako Dolná Streda, maďarsky Vágszerdahely, Alsószerdahcly. Nálezisko mezolitickej silexovej industrie z obdobia tardenoisienu, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hallštattské hrobové i sídliskové nálezy, slovanské pohrebisko z 11. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dolná Streda