Dolný Ohaj

Vlajka obce Dolný Ohaj.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Dolný Ohaj bol osídlený v neolite. Je tu archeologicky doložené sídlisko želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, slovanské z doby veľkomoravskej a poveľkomoravkej. Obec je písomne doložená od roku 1293 ako Vhay, neskôr Ochay (1342), Ohaj (1786), Dolní Ohaj (188), Dolný Ohaj (1920), maďarsky Óhaj. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dolný Ohaj