Drienovec

Vlajka obce Drienovec.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného, bieleho, zeleného, žltého, červeného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1335 Somogy, Sumugy. Vďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1345 Somogy, Somogi, 1401 Schomodgy, 1405 Somoghy, 1630 oppidum Somogy, 1920 Šomody, 1948 Drienovec. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Somogy. Osídlenie v neolite, v jaskyni Drienovská vyvieračka objavili sídlisko bukovohorskej kultúry a pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Drienovec