Dvorníky-Včeláre

Vlajka obce Dvorníky-Včeláre.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, červeného, bieleho, žltého, červeného, bieleho, žltého a červeného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla v roku 1990 zlúčením obcí Dvorníky a Včeláre.
Dvorníky: Názov obce je doložený z roku 1437 ako Odwarnok, z roku 1920 ako Dvorníky; po maďarsky Udvarnok, Szádudvarnok.
Včeláre: Názov obce je doložený okolo roku 1430 ako Mehez, z roku 1773 ako Mihiska, z roku 1948 ako Včeláre; po maďarsky Méthész. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dvorníky-Včeláre