Dvory nad Žitavou

Vlajka obce Dvory nad Žitavou.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, žltého, zelného, žltého, zeleného, žltého a zeleného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Dvory nad Žitavou boli osídlené v neolite. Je tu archeologicky doložené sídlisko volútovej a lengyelskej kultúry, bohatý kostrový hrob želiezovského typu, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko karpatskej mohylovej kultúry zo strednej doby bronzovej, hallštatstské sídlisko, dve kostrové pohrebiská z 2.-3. storočia, laténske sídlisko a kostrové pohrebisko, rímsko-barbarské slovanské sídlisko zo 7.–8. storočia, slovansko-avarské pohrebisko, slovanské sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej, staromaďarské pohrebisko z 10. storočia.Obec kráľovských dvorníkov je doložená od roku 1075 ako Villa Hudwordienzium super aquam Sitoua, neskôr Oudouort (1209), Wdword (1228), Odward, Odwarth (1312), Nagvdvard (1416), Udward (1786), Dvory nad Žitavou (1927), maďarsky Udvard. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dvory nad Žitavou