Fačkov

Vlajka obce Fačkov.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, zeleného, modrého, bieleho, modrého, zeleného a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie sa spomína v roku 1351, keď sa hovorí o osade na lúčke v lese. Obec založili pravdepodobne v 14. storočí na zákupnom (žilinskom) práve. Názov má podľa prvého dedičného richtára. Názov obce je doložený z roku 1351 ako Luchka, z roku 1469 ako Fachko, z roku 1471 ako Fachkwa Lhota, z roku 1508 ako Faczkow, z roku 1773 ako Fačkov, maďarsky ako Facskó. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Fačkov