Galanta

Vlajka mesta Galanta.
Mestská vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych žlto -červených pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Galanta je doložená z rokov 1237-1240 ako Galantha, neskôr ako Galanta, alia Galanta (1241), Galanta (1291); po maďarsky Galánta. Vyskytlo sa tu kostrové pohrebisko z 10. storočia, v Nebojsi laténske birituálne pohrebisko. Obec sa spomína z rokov 1237-1240. Časť patrila kláštoru na Panónskej Hore, neskôr viacerým šľachtickým rodom. V roku 1297 sa spomína aj Stará Galanta. V roku 1421 časť majetkov daroval Žigmund Esterházyovcom, ktorým patril aj tunajší opevnený kaštieľ, v roku 1425 časť Bessenyiovcom, neskôr Feketovcom, Baloghovcom, Nagyovcom. Od 17. storočia sa Galanta vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Galanta