Gáň

Vlajka obce Gáň.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, žltého, červeného a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113. Obec bola majetkom zoborského opátstva. Dôležitým medzníkom pre vývoj obce bol 1. november 1881, kedy bola zahájená železničná premávka na trati Galanta - Sereď. Železnica poskytla v nasledujúcich desaťročiach mnohým obyvateľom Gáňu živobytie. Obce Gáň a Brakoň sa v roku 1957 zlúčili a vytvorili spoločnú obec Brakoňská Gáň. Od roku 1960 sa však používa pre obec názov Gáň. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Gáň