Giraltovce

Vlajka mesta Giraltovce.
Mestská vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, modrého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – kultúra východoslovenských mohýľ. Obec je doložená z roku 1487 ako Geralth, neskôr ako Giraltowcze (1773); maďarsky Girált. Počas klérofašizmu intenzívne pracovala ilegálna organizácia KSS (Komunistickej strany Slovenska). V okolí vzniklo významné partizánske stredisko, prvé na východnom Slovensku. Obyvatelia podporovali partizánov najmä zo skupiny Čapajev. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Giraltovce