Glabušovce

Vlajka obce Glabušovce.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, modrého a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Jej názov bol Galabuch. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Galaboch (1431), Glabošovce (1920); maďarsky Galábocs. Dnešný názov Glabušovce je od roku 1948. Obec patrila rozličným zemepánom ( Kačicovcom, Prónayovcom, Beneovcom a i.). Zničili ju Turci, v roku 1554 bola pustá, v rokoch 1554-1594 bola obsadená Turkami, potom sa postupne opäť zaľudnila. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Glabušovce