Hodruša - Hámre

Vlajka obce Hodruša - Hámre.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, bieleho a červeného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Hodruša-Hámre vznikla zlúčením obcí Dolné Hámre a Banská Hodruša.
Banská Hodruša: je doložená z roku 1367 ako Horusche, z roku 1952 ako Banská Hodruša; maďarsky Hodrusbánya; nemecky Hodritsch, Hödritsch. Podľa tradície Banskú Hodrušu založili obyvatelia osady Kerling, ktorú v roku 1352 zničili v ozbrojenom boji s Banskou Štiavnicou vojaci kastelána hradu Šášov. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.
Dolné Hámre: Obec sa spomína v roku 1391 ako Hamor, v roku 1773 Dolné Hamry, v roku 1920 Dolné Hámry, v roku 1948 Dolné Hámre; maďarsky Alsóhámor; nemecky Unterhammer.

Subscribe to RSS - Hodruša - Hámre