Holiare

Vlajka obce Holiare.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, žltého a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Holiare bola osídlení v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry, pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko maďarovskej kultúry, pohrebisko keltské, sídlisko z doby rímskej, jedno z najväčších slovansko-avarských pohrebísk 7.-8. storočia, hroby z 10. storočia a pohrebisko z 11.-12. storočia.
Obec vznikla v r. 1940 zlúčením obcí Horný a Dolný Gellér a dostala názov Gellér. V r. 1948 bola premenovaná na Holiare. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Holiare