Holíč

Vlajka mesta Holíč.
Mestská vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Obec je doložená z roku 1217 ako Wywar, neskôr ako Wywar (1256), Holicz (1322), Wywar sive Alba Ecclesia, in vulgari teutonicali Wessumkirch (1332), Alba Ecclesia vel in vulgari Wywar (1336), Holicz (1397), Holych alebo Feyereghaz (1498), Gollicž (1773), Holíč (1808); po maďarsky Holics. Osídlenie v neolite - sídlisko lengyelskej kultúry, pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko hallštattské, rímsko – barbarské a z doby poveľkomoravskej. Vodný hrad z polovice 11. storočia súvisí so slovenským osídlením z veľkomoravských čias. Spomína sa od roku 1217. V roku 1552 sa tu usadili Srbi, utekajúci pred Turkami, v polovici 16. storočia Habáni, ktorí založili keramické dielne. V rokoch 1919-20 bol Halíč sídlom okresu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Holíč