Horná Seč

Vlajka obce Horná Seč.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého, žltého, modrého, bieleho a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej z r. 1310. Na území obce je archeologicky doložený hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, hallštattské sídlisko čakanskej kultúry. Obec Horná Seč je doložená z r. 1355 ako Zedche et altera Zedche, neskôr Mala Secža (1773), Malá Seča (1808), Horná Seč (1920), maď. Felzőszecse. Patrila zemanom zo Seče, od r. 1534 panstvu Levice. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Horná Seč