Horné Saliby

Vlajka obce Horné Saliby.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, červeného, bieleho, červeného, žltého a zeleného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1233 ako Zele, neskôr ako Zeli utraque (1237-1240), Horne Saliby (1773); po maďarsky Felsőszeli.
Osídlenie nastalo v neolite - hrobové nálezy lengyelskej kultúry, slovanské kostrové pohrebisko z doby poveľkomoravskej. Obec patrila kláštoru na Panónskej Hore, v 16. storočí časť Báthoryovcom, neskôr panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís a bola sídlom dištriktu tohto panstva. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Horné Saliby