Hoste

Vlajka obce Hoste.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, žltého, červeného, bieleho a červeného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1231 ako Gezt, neskôr ako Gest (1266), Guezte (1280), Gest (1920), Hoste (1948); po maďarsky Gestz, Kisgeszt. Pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko maďarovskej kultúry a hallštattské. Obec sa spomína z roku 1231, keď z kráľovského majetku, patriaceho k Bratislavskému hradu, prešla do majetku Šebeša, člena šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hoste