Hosťovce

Vlajka obce Hosťovce.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, zeleného a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce Hosťovce je doložený z r. 1209 ako Gesteuge. Ďalšie doložené názvy sú: Kestog (1323), Hostowicze (1773), Hosťovce (1927), maď Gestöc. Obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v 15. stor. rodine Labatlanovcov, začiatkom 16. storočia hradnému panstvu Jelenec, koncom 17. storočia panstvu Zlaté Moravce, majetkové podiely tu mali rodiny Keltz-Weissovcov, Szirányiovcov a Klobušických. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hosťovce