Hrachovo

Vlajka obce Hrachovo.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, modrého a zeleného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená od r. 1353 pod názvom Hrachou, vznikla však na staršom osídlení. Názov obce sa postupne menil na Harahou (1360), Hrachowo (1808); maďarsky Ráhó. V novoveku patrila viacerým zemepánom. V 16. a 17. storočí Hrachovo slúžilo ako pohraničná pevnosť proti Turkom. Hrad, ktorý patril v r. 1416 Jakóffyovcom, bol za stavovských vojen zničený. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hrachovo