Hrádok

Vlajka obce Hrádok.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, bieleho, modrého a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Hrádok bol hromadný nález železných sekerovitých hrivien z doby veľkomoravskej (najväčší na území SR), zvyšky hradiska (valy) asi z 9. storočia. Obec sa spomína od roku 1246, patrila hradnému panstvu Tematín. Názov obce je doložený z roku 1246 ako Harranuk, z roku 1348 ako Hradnuk, z roku 1452 ako Haradnak, z roku 1920 ako Hrádok, maďarsky Hrádek, Temetvény. Hrad Tematín z prvej polovice 13. storočia je doložený z roku 1270. Tvoril súčasť ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Patril kráľovi, v roku 1368 ho daroval Ľudovít I. svojmu čašníkovi Mikulášovi a jeho bratom za zásluhy v neapolskom ťažení. Stal sa strediskom hradného panstva Tematín. V tomto období mu patrilo 11 obcí. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hrádok