Hriňová

Vlajka mesta Hriňová.
Mestská vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, zeleného, modrého, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Hriňová vznikla v 18. storočí ako laz v chotári Detvy na Vígľašskom panstve, samostatnou obcou je od roku 1850. Názov obce sa postupne menil z Hrinyová (1863) až na dnešný názov Hriňová; maďarsky Herencsv ölgy. V 1. polovici 19. storočia tu Esterházyovci založili skláreň, ktorá prešla neskôr do vlastníctva 1.uhorskej sklárskej akciovej spoločnosti. Jej výroba stúpala do konca 19. storočia, pracovalo sa i pre vývoz (Balkán, Turecko). Za odbytovej krízy v roku 1904 prevádzku sklárne zastavili. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hriňová