Hrochoť

Vlajka obce Hrochoť.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424 pod názvom Horhagh. Neskôr sa názov obce menil na Horhagh aliter Chrochot (1479), Rochod (1507), Hrohok (1519), Hrochott (1521), Rochota (1527), Hrochot (1786), Chrochoť (1920) až po súčasný názov z roku 1927 Hrochoť. Obec sa skladá z častí Kopec, Kyslinky, Močare, Obnova, Púťkovce, Stará voda, Súdenica a Šibenica. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hrochoť