Hronská Breznica

Vlajka obce Hronská Breznica.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, žltého, modrého, bieleho, modrého, žltého, modrého a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v období 1900 - 800 pred Kristom potvrdil bronzový oštep lužickej kultúry náhodne nájdený na skalnom úbočí za dedinou Hronská Breznica. Prvá zmienka o obci je z roku 1424. Do 16. storočia patrila hradnému panstvu Dobrá Niva, začiatkom 16. storočia Jurajovi Thurzovi, potom Banskobystrickej komore, od 18. storočia do 1848 bola rozdelená medzi Dobronivské a Šášovské panstvo. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1434, kde sa spomína ako Brezenche. Diplomom z r. 1424 kráľ Žigmund obec Hronskú Breznicu (ako aj iné obce Budču, Dubové, Ostrú Lúku a ďalšie obce patriace hradu Dobrá Niva) daroval svojej manželke Barbore. V XVI. storočí majiteľom obce bol mocný rod Thurzovcov. Po Thurzovcoch patrila Banskobystrickej komore. V tomto storočí v jeho druhej polovici začali Turci prepadávať okolie Banskej Štiavnice až do údolia Hrona. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hronská Breznica