Hrušovany

Vlajka obce Hrušovany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, žltého a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Hrušovany bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko s kanelovanou keramikou a slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z r. 1318 ako Kurtveles. Neskoršie doložené názvy sú: Kerthuely (1392), Krussowany (1773), Hrussowani (1786), Hrušovany (1920), maď. Körtvélyes, Nyitrakörtvélyes. Obec patrila panovníkovi a nitrianskemu biskupstvu, od r. 1392 panstvu Oponice, koncom 17. storočia panstvu Preseľany. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hrušovany